Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews Headline

MAJLIS PENYERAHAN BUAH KURMA KURNIA KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH, SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
BOLKIAH, Jumaat. 3 Jun 2016 - Majlis penyerahan buah kurma kurnia peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi Jabatan Agama ABDB telah diadakan di pejabat Jabatan itu sendiri.
 
Penyerahan kurnia tersebut telah disampaikan oleh 761 Mejar Ariffin bin Amit, Penolong Ketua Jabatan Agama ABDB kepada sequa anggota-anggota JAMA’AT.

 

Majlis diteruskan juga dengan mengadakan bacaan Yassin dan Tahlil serta doa selamat yang diketuai oleh Lt Md Ayza Azrine.