Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews Headline

MAJLIS KHATAM AL-QURAN ANGGOTA WANITA JABATANARAH AGAMA ABDB (JAMA’AT)
​BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 05 Rabi'ul Akhir 1443H bersamaan 10 November 2021M - Jabatanarah Agama ABDB (JAMA'AT) melalui Sel Latihan dan Bimbingan telah mengadakan Majlis Khatam Al-Quran bagi tahun 1443H/2021M bagi Anggota Wanita JAMA'AT secara maya melalui platform Google Meet. Seramai 23 orang anggota wanita JAMA'AT yang terdiri daripada para pegawai, askar wanita dan kakitangan awam telah hadir mengikuti majlis tersebut.

Majlis dimulakan dengan bacaan Sayyidul Istighfar, Surah Al-Fatihah beramai-ramai dan Doa Sebelum Membaca Al-Quran yang dikepalai oleh Ustazah Nur Qurratu Ain Binti Haji Md Pira yang turut memimpin bacaan surah lazim bermula Surah Al-Bayyinah. Bacaan secara bergilir-gilir diteruskan lagi oleh anggota wanita yang hadir sehingga Surah Al-Masad.

Seterusnya, bacaan Takhtim dikepalai oleh Ustazah Hajah Noraini Binti Haji Ghafar dan disambung dengan bacaan Doa Khatam Al-Quran oleh Ustazah Nur Zawani Binti Manan. Majlis diserikan lagi dengan bacaan Dikir Asyroqal sebelum diakhiri dengan Doa Selamat dan Doa Terhindar dari Covid-19.

Adapun Majlis Khatam ini adalah kesinambungan daripada aktiviti Tadarus Al-Quran yang dijalankan pada setiap hari Rabu oleh anggota wanita JAMA'AT. Ia antaranya adalah bertujuan untuk berkumpul bersama-sama dan saling membimbing untuk membetulkan bacaan Al-Quran masing-masing. Alhamdulillah, peserta khatam yang terlibat telah berjaya meningkatkan dan memperbaiki mutu bacaan Al-Quran beserta tajwid dari masa ke semasa.

Diharap acara sedemikian ini dapat diadakan secara berterusan bagi memupuk semangat kerjasama di kalangan anggota wanita JAMA'AT dan membuka peluang kepada setiap peserta untuk sentiasa gigih meningkatkan kualiti bacaan di samping menambah ilmu pengetahuan mengenai Al-Quran.

Tidak lupa juga diucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Mulia Ustazah Nur Huwaina Binti Mamud, Pegawai Perkembangan Ugama Pusat Dakwah Islamiah kerana berkesudian hadir selaku tetamu jemputan pada acara ini.

--------------------------------------------------------------------------

KHATAM AL-QURAN CEREMONY FOR WOMEN MEMBERS OF THE RBAF RELIGIOUS DEPARTMENT (JAMA'AT)
 
BANDAR SERI BEGAWAN, Wednesday, 05 Rabi'ul Akhir 1443H corresponding to 10 November 2021M - The Religious Department of the RBAF (JAMA'AT) through Sel Latihan dan Bimbingan has held the Khatam Al-Quran Ceremony for the year 1443H/2021M for JAMA'AT Women Members virtually through the Google Meet platform. A total of 23 women members of JAMA'AT consisting of officers, soldiers and civilians were present at the ceremony.

The ceremony began with the recitation of Sayyidul Istighfar, Surah Al-Fatihah and Doa Before Reciting the Quran led by Ustazah Nur Qurratu Ain Binti Haji Md Pira who also led the recitation of the quranic verses beginning from Surah Al-Bayyinah. The recitation was alternately continued by the female members present until Surah Al-Masad.

Next, the recitation of Takhtim was led by Ustazah Hajah Noraini Binti Haji Ghafar and continued with the recitation of Doa Khatam Al-Quran by Ustazah Nur Zawani Binti Manan. The ceremony was further rejoiced with the recitation of Dikir Asyroqal before ending with Doa Selamat and Doa Terhindar Dari Covid-19.

The Khatam Ceremony is a continuation of the Tadarus Al-Quran activities carried out every Wednesday by the women members of JAMA'AT. The purpose is to create a strong bond between each member and guide each other to correct the recitation and tajwid of the Quran respectively. Alhamdulillah, the khatam participants have developed immense improvement and successfully enhanced their quality of the Quran recitation and tajwid from time to time.

It is hoped that such events can be held continuously to foster the spirit of cooperation among women members of JAMA'AT and provide opportunities for each participant to always work harder to improve the standard of reading the Quran as well as to extend their knowledge about the Quran.

 Ultimately, we would like to express our highest appreciation to Yang Mulia Ustazah Nur Huwaina Binti Mamud, Religious Development Officer of the Islamic Dakwah Center for her willingness to participate in this event as our invited guest.